Logg inn HMsreg
Logg inn CIM (Beredskap)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) har i Undervisningsbygg alltid høyeste prioritet, enten det er på skoler i drift eller på en av de mange små eller store byggeplassene våres.

Det skal alltid være fokus på SHA i planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av alle våre bygge- og rehabprosjekter.

Vår målsetting er alltid  : H1-verdi = 0

Skjemaene under er laget for ivaretakelse av byggherreforskriften av 03.08.2009 og kan benyttes av alle som måtte trenge dette. (Oppdater websiden om skjemaene ikke vises)

KONTAKT