Logg inn CIM (Beredskap)
PL – Varslingsrutine
Logg inn HMsreg
Statistikker (HMSreg)
Melde : Personskade
Melde : Nestenulykke
SHA- forbedringsforslag

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) har i Undervisningsbygg alltid høyeste prioritet, enten det er på skoler i drift eller på en av de mange små eller store byggeplassene våres.

Det skal alltid være fokus på SHA i planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av alle våre bygge- og rehabprosjekter.

Vår målsetting er alltid  : H1-verdi = 0

Skjemaene under er laget for ivaretakelse av byggherreforskriften av 03.08.2009 og kan benyttes av alle som måtte trenge dette. (Oppdater websiden om skjemaene under ikke vises)

link til EBA : Definisjon på H-verdi og F-verdi

link til Arbeidstilsynet : Melde Ulykke

link til Fellesforbundet : Fellesoverenskomsten for Byggfag 2018-2020, (English)

Oslo kommune :  Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd.              Se skjema.

Denne siden er oppdatert : 01.10.18

SHA dokumenter (Prosjektavdelingen) :