Logg inn for rapportering

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) har i Undervisningsbygg alltid høyeste prioritet, enten det er på skoler i drift eller på de mange små og store byggeplassene.

Undervisningsbygg har satt seg disse to målene:

Det skal være fokus på SHA under både planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av alle byggeprosjekter i Undervisningsbygg
H-verdi* = 0 på alle prosjekter

SHA i byggeprosjekter
Skjemaene under er laget for ivaretakelse av den nye reviderte byggherreforskriften av 03.08.2009. Skjemaene kan lastes ned og tas i bruk av alle som måtte trenge det.

KONTAKT