SHA Portal2020-06-30T23:24:03+02:00

Informasjon Korona (covid-19).

Prosjekter i Undervisningsbygg skal gjennomføre smittebegrensninger, basert på gjeldene retningslinjer fra :

Folkehelseinstituttet      (In – English)
Oslo kommune               (In – Different languages)
Anbefalinger fra BNL     (Smittebegrensninger på byggeplasser).   (Norsk)  (English) (Polish)
Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om arbeidsreiser og innreisekarantene.

– UBF – Sjekkliste Smittevern v10

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Undervisningsbygg skal alltid prioritere Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) øverst i vårt arbeide, enten det er på våre nye byggeprosjekter eller på byggeplasser med skole i drift situasjon.

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal det alltid først være fokus på SHA.

Vår visjon og målsetting skal være basert på H1-verdi = 0

SHA – Rutiner og skjemaer (Perm) – PRO
HMsreg – Logg inn
HMSreg – Opprettelse av prosjekt
Oslo modellen – Bruk av UE ledd 2 og bruk av lærlinger
HMSreg – Statistikker (PRO)
PL – Varslingsrutine – PRO
Melde : Personskade
Melde : Nestenulykke
SHA – forbedringsforslag
CIM Rapport ( sha / gjest)
Arbeidstilsynet – Melde skade
EBA – Definisjon av H- og F-verdi
Byggekort
Minstelønn
HMS / SHA illustrasjoner
SHA – Lover og forskrifter
Ergonomiportalen

Oslo kommune : www.skok.no

Denne siden er oppdatert : 26.06.2020

Kontaktperson : SHA-rådgiver Bård Dybsjord
Telefon: 91 70 57 14
E-post: SHA@ubf.oslo.kommune.no