SHA Portal2021-03-18T13:15:30+01:00

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Undervisningsbygg skal alltid prioritere Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) øverst i vårt arbeide, enten det er på våre nye byggeprosjekter eller på byggeplasser med skole i drift situasjon.

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal det alltid først være fokus på SHA.

Vår visjon og målsetting skal være basert på H1-verdi = 0

SHA – Rutiner og skjemaer (Perm) – PRO
SHA – Faktaark og veiledninger
HMsreg – Logg inn
HMSreg – Statistikker (PRO)
HMSreg – Opprettelse av prosjekt
Oslo modellen – Bruk av UE ledd 2 og bruk av lærlinger
Oslo modellen – Søknad : Bruk av UE – ledd 2 og bruk av Innleie/ Bemanningsselskap
UDIR – Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev
PL – Varslingsrutine – PRO
Melde : Personskade
Melde : Nestenulykke
SHA – forbedringsforslag
CIM Rapport ( sha / gjest)
Arbeidstilsynet – Melde skade
EBA – Definisjon av H- og F-verdi
Byggekort
Minstelønn
HMS / SHA illustrasjoner
SHA – Lover og forskrifter
Ergonomiportalen
Smitte app – Apple
Smitte app – Android
SFS BA
Filmer – NAPO
Kurs – Prosjekt – Fareblind
BNL – Valg av seriøse aktører

Oslo kommune : Oslomodellen

Denne siden er oppdatert : 03.03.2021

Kontaktperson : SHA-rådgiver Bård Dybsjord
Telefon: 91 70 57 14
E-post: SHA@ubf.oslo.kommune.no