SHA Portal2019-10-17T19:06:00+00:00

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Undervisningsbygg skal alltid prioritere Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) øverst i vårt arbeide, enten det er på våre nye byggeprosjekter eller på byggeplasser med skole i drift situasjon.

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal det alltid først være fokus på SHA.

Vår visjon og målsetting skal være basert på H1-verdi = 0

HMsreg – Logg inn
HMSreg – Opprettelse av prosjekt
Oslo modell – krav til godkjenning av UE og Lærlinger
HMSreg – Statistikker (PRO)
SHA – Rutiner og skjemaer (Perm) – PRO
PL – Varslingsrutine – PRO
Melde : Personskade
Melde : Nestenulykke
SHA – forbedringsforslag
CIM Rapport ( sha / gjest)
Arbeidstilsynet – Melde skade
EBA – Definisjon av H- og F-verdi
Byggekort
Minstelønn
HMS / SHA illustrasjoner
SHA – Lover og forskrifter

Oslo kommune : www.skok.no

Denne siden er oppdatert : 17.10.2019

Kontaktperson : SHA-rådgiver Bård Dybsjord
Telefon: 917 05 714
E-post: bard.dybsjord@ubf.oslo.kommune.no