SHA Portal2019-08-03T13:37:35+00:00
CIM Beredskap (sha / gjest)
PL – Varslingsrutine – PRO
Logg inn HMsreg
Statistikker (HMSreg)
Melde : Personskade
Melde : Nestenulykke
SHA – Rutiner og skjemaer (Perm) – PRO
Lov og forskrifter
Minstelønn
HMS / SHA Illustrasjoner
Byggekort
Arbeidstilsynet – Melde skade
EBA – Definisjon av H- og F-verdi
SHA- forbedringsforslag

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) har i Undervisningsbygg alltid høyeste prioritet, enten det er på skoler i drift eller på en av de mange små eller store byggeplassene våres.

Det skal alltid være fokus på SHA i planleggingen, prosjekteringen og utførelsen av alle våre bygge- og rehabprosjekter.

Vår målsetting er alltid  : H1-verdi = 0

Oslo kommune : www.skok.no

Denne siden er oppdatert : 25.01.2019

Kontaktperson : SHA-rådgiver Bård Dybsjord
Telefon: 917 05 714
E-post: bard.dybsjord@ubf.oslo.kommune.no