SHA Portal2020-08-26T14:38:50+02:00

Informasjon Korona (covid-19).

Prosjekter i Undervisningsbygg skal gjennomføre smittebegrensninger, basert på gjeldene retningslinjer fra :
Folkehelseinstituttet (In – English)
Anbefalinger fra BNL (Smittebegrensninger på byggeplasser). (Norsk) (English) (Polish)
Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om arbeidsreiser og innreisekarantene
Hva gjør man når smitte er påvist på byggeplassen

– UBF – Sjekkliste Smittevern v10

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Undervisningsbygg skal alltid prioritere Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) øverst i vårt arbeide, enten det er på våre nye byggeprosjekter eller på byggeplasser med skole i drift situasjon.

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal det alltid først være fokus på SHA.

Vår visjon og målsetting skal være basert på H1-verdi = 0

SHA – Rutiner og skjemaer (Perm) – PRO
SHA – Faktaark og veiledninger
HMsreg – Logg inn
HMSreg – Statistikker (PRO)
HMSreg – Opprettelse av prosjekt
Oslo modellen – Bruk av UE ledd 2 og bruk av lærlinger
Oslo modellen – Søknad om bruk av UE – ledd 2
UDIR – Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev
PL – Varslingsrutine – PRO
Melde : Personskade
Melde : Nestenulykke
SHA – forbedringsforslag
CIM Rapport ( sha / gjest)
Arbeidstilsynet – Melde skade
EBA – Definisjon av H- og F-verdi
Byggekort
Minstelønn
HMS / SHA illustrasjoner
SHA – Lover og forskrifter
Ergonomiportalen

Oslo kommune : www.skok.no

Denne siden er oppdatert : 26.08.2020

Kontaktperson : SHA-rådgiver Bård Dybsjord
Telefon: 91 70 57 14
E-post: SHA@ubf.oslo.kommune.no