Oslo modell – Bruk av underentreprenør som ledd 2 og bruk av lærlinger2020-08-18T10:59:15+02:00

Oslo modellen – Bruk av underentreprenør som ledd 2 og bruk av lærlinger

HMSreg benyttes av Hoved-/ Tot.entreprenør for å søke om bruk av underentreprenør som ledd 1 eller ledd 2.

I tabellen nedenfor er det opplistet hvilket fagområde :

 • hvor det ikke er nødvendig å vedlegge egen søknad for bruk av UE ledd 2.  (Tabell 1)

Dersom fagområde ikke er opplistet i tabell 1, så skal eget søknadsskjema «Aksept av underentreprenør som ledd 2 og innleie» benyttes.

Søknadskjema finnes i HMSreg og på SHA-portalen

 I tabellene nedenfor er det opplistet hvilket fagområde :

 • hvor det er krav til lærlinger.  (Tabell 2)

 • hvor det er mulig unntak – krav til lærlinger. (Tabell 3)

 • hvor det er unntak – krav til lærlinger. (Tabell 4)

Tabell 1:

Nr.

Bygningsdel

Fagområde – UE ledd 2

01

Rigg og driftsforhold

 • Kran- og løfteoperasjoner (kompetansebevis)

21

Grunn og fundamenter (inkl. klargjøring terreng- arbeider og fjerning av konstruksjoner i grunnen)

 • Bergboring
 • Sprengning

22

Bæresystem

 • Isolatørfaget (stålsøyler)
 • Karbonforsterkning

23

Yttervegger

     –

24

Innervegger

     –

25

Dekker

 • Foger (UE til gulvbelegg)
 • Isolatørfaget (ved ståldekker)

26

Yttertak

      –

27

Fast inventar

 • Kjøkkenmontør

28

Trapper og balkonger

     –

29

Andre bygningsmessige deler

     –

30-39

VVS-installasjoner

 • Brønnboring
 • Energiboring
 • Isolatør (både rør og vent)
 • Sveising
 • Sprinkler

40-49

Elektro

 • Branntavler
 • Innregulering
 • Tavlemontør
 • Solcelle

50-59

Tele og automatisering

 • Adgangskontroll

60-69

Heis og andre tekniske installasjoner

     –

70-78

Utendørs

 • Yrkessjåfør (enkeltmannsforetak)

92

Riving (for klargjøring av tomt, jf. NS 3453)

     –

Tabell 2 :

Krav til lærlinger i disse fag :

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Betongfaget
 • Elektrikerfaget
 • Heismontørfaget
 • Rørleggerfaget
 • Tømrerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Tabell 3 :

Mulig unntak – Krav til lærlinger i disse fag :

 • Anleggsgartnerfaget
 • Malerfaget
 • Taktekkerfaget
 • Murerfaget
 • Låsesmedfaget

Tabell 4 :

Unntak – Krav til lærlinger i disse fag :

 • Blyglasshåndverkerfaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Isolatørfaget
 • Glassfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget (kompetansebevis)
 • Platearbeiderfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Stillasbyggerfaget (Kompetansebevis er viktig )
 • Sveisefaget
 • Tavlemontørfaget
 • Yrkessjåførfaget